Missioon
Parem keskkond sõltub meist endist.
  • kasutades keskkonna sõbralikke küttesüsteeme aitame kaasa taastuvenergia suuremale ja kättesaadavamale kasutamisele
  • pakume ka Eestis elavatele inimestele  võimalust kasutada päikesekütet toena põhiküttesüsteemi kõrval ning ühtlasi kontrollides ja vähendades küttekulusid.
  • toetame oma tegevusega Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivide juurutamist - aastaks 2020 peaks taastuvenergiate osakaal energiate kasutamisel olema vähemalt 20%
  • meie poolt müüdavad seadmed on Euroopa tootjalt mis aitab kaasa Euroopas levinud kompensatsiooni süsteemi juurutamisele, kus päikeseküttesüsteemi valinud isik saab riigilt või omavalitsuselt teatud tüüpi toetust. Hetkel kehtib rohelise energia programm, mille raames saab elektrikulude kompensatsiooni meie poolt müüdavate päikesepatareide ja loendurite süsteemi kasutamisel.